Hlavná stránka
Späť US POWs

Vážená židoamerická pakáži

Anonymný list, plný primitívneho antiamerikanizmu a antisemitizmu, ktorý uráža pamiatku všetkých amerických občanov, ktorí sa stali obeťami "studenej vojny". Skutočnosť, že sa jeho pisateľ nemal odvahu pod tento úbohý pamflet podpísať, svedčí o zbabelosti väčšiny komunistických zaslepencov, ktorí nechcú vidieť milióny obetí boľševickej a komunistickej genocídy a nemôžu sa zmieriť s rozpadom Sovietskeho impéria a jeho satelitov medzi ktoré patrilo od roku 1948 do roku 1989 aj bývalé Československo. Kam sa za vlády komunistov dostal štát, ktorý patril medzi 10 priemyselne najvyspelejších vo svete v období medzi dvoma vojnami je nad slnko jasnejšie. Je poľutovaniahodné, že pisateľ označuje členov Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, za "židoamerickú pakáž", pričom nevie, že v pátraní po nezvestných Američanoch našu organizáciu nikto finančne doposiaľ nepodporil a naši členovia pracuje výlučne dobrovoľne na úkor voľného času a ich motiváciou je obyčajná ľudská solidarita a súcit s príbuznými nezvestných, ktorí dodnes nevedia ani to kde sú hroby ich najbližších. Paradoxne našu organizáciu nikdy napriek viacerým žiadostiam nepodporili žiadne americké organizácie ako Freedom House Georgea Sorosa, či iné a rovnako o našu podporu neprejavila seriózny záujem ani vláda a inštitúcie SR a ČR. Svetové združenie bývalých československých politických väzňov je jedinou skutočne apolitickou a nezávislou organizáciou v SR a ČR na rozdiel od Konfederácie politických väzňov. Je to práve táto organizácia, ktorá presadzuje nezmanipulované a objektívne objasnenie zrodu komunizmu výlučne na základe historických faktov uvedených na webovej stránke www.szcpv.szm.sk -zatajovaná pravda o zrode komunizmu a vysporiadanie sa s ním na medzinárodnej úrovni rovnako ako s nacistickým zločineckým režimom.

Späť US POWs