Marie Soukupová(správně Sukupová):

 "Pokud se týká mého vlastního bratra Rostislava HEDVIČKA, nar. 30. 5. 1956 tento pochází z dělnické rodiny, kde společně se mnou vyrůstal. V roce 1961 nastoupil povinnou školní docházku , kterou ukončil v roce 1970 v ZŠ v Kojetíně. Poté pokračoval dále ve studiu na SZTŠ v Přerově, kde v roce 1974 maturoval. Po skončení studií vystřídal několik zaměstnání a od roku 1979 až do svého odchodu do ciziny pracoval jako bezpečnostní technik v SELIKU Olomouc, závod Kojetín. V roce 1978 se oženil s Marií roz. Jemelkovou se kterou má dvě nezl. děti a to syna Rostislava a dceru Martinu. Bratr nebyl politicky organizován, byl členem SSM a dosud nebyl soudně trestán.

Pokud se týče důvodu odchodu do ciziny mého bratra a jeho manželky a dětí tak k tomu uvádím, že tento mi opravdu není znám. Zde v ČSSR měli oba  dobré pracovní podmínky a pokud je mi známo skoro každý rok cestovali na dovolenou někde do ciziny.

Pokud se týče majetku tak vlastnil osobní automobil s přívěsem se kterým vycestoval do ciziny.

Naše rodina v cizině nemá žádné známé nebo příbuzné a rovněž s cizinou neudržujeme žádné styky. Opravuji vzpoměla jsem si, že v Kanadě mám sestřenici Martu JAŠKOVOU, která tam asi před pěti lety emigrovala se svou rodinou. Její adresu pobytu v Kanadě však neznám a rovněž si s ní nijak nedopisuji ani s ní neudržuji žádné další styky.

Pro potřeby trestního stihání poskytuji pohlednici, kterou jsem od bratra Rostislava obdržela v měsíci červnu 1986 a tuto žádám zpět."

 

Marie JEMELKOVÁ:

Po poučení o právu odepřít svědeckou výpověd podle 100 odst.2) tr. řádu svědkyně uvádí, že tohoto práva nevyužívá a svědčit chce.

"...pokud již nevycestovali do Kanady tak se v Rakousku zdržují na adrese: Betreuungstelle-Thalham- A4880 st Georgen im Attergau.

Pokud jsem dotazována co bylo důvodem odchodu do ciziny moje dcery a její rodiny tak opravdu nevím pro to udělali."

 

 Obvodní oddělení VB Kojetín

  Č.j.VB.- 840/1086                                                                                     V Kojetíně dne 9.října 1986

..."Jmenovaný měl v místě bydliště chování dobré a ze strany spoluobčanů nebylo k jeho osobě žádných připomínek, taktéž ve svém procovišti byl hodnocen kladně. Byl členem ZO Svazarm Kojetín a ROH na pracovišti. ...Bydleli společně v rodinném domku rodičů Rostislava Hedvička."

 

VS-ČVS - 262/1986                                                                          Ing. Špatina

POSUDEK                                                                               

Rostislav Hedviček, nar. 30.5.1956, který byl naším zaměstnancem.

Do funkce bezpečnostního technika a požárního technika nastoupil 1.5.1979m do kategorie THP byl zařazen po absolvování odborného kurzu na Institutu výchovy BP v Brně od 1.10.1979. Postupně se zapracovával do problematiky OBP  a PO závodu, poněvadž předtím takovou funkci nezastával. Svěřené úkoly plnil dobře, své znalosti si doplnoval studiem odborné literatury a účastí na školeních a kurzech. Jeho pracovní morálka byla dobrá, během doby zaměstnání nedošlo k žádnému porušení pracovni morálky. Po odborné stránce projevoval snahu k osvojování si dalších teoretických a praktických znalostí. Politicky organizován nebyl. Byl členem ROH od roku 1976, členem SSM. Vykonával funkci instruktora jízd ve Svazarmu-Autoškole. Byl veselé, kamarádské povahy, měl přímé jednání. Průměrný měsíční čistý výdělek činil 3 267,--Kčs.

                                                                                   ředitel závodu